Gerd Goovaerts

Klinische psychologie

Assertiviteit

Assertiviteit

Assertiviteit heeft te maken met het uitdrukken van gedachten, gevoelens en overtuigingen op een directe, eerlijke en aangepaste manier, met het doel harmonie te bewaren.

Assertief zijn wil onder andere zeggen dat we respect hebben voor onszelf en voor anderen.

Een aanhoudende depressieve gemoedstoestand heeft vaak te maken met onvoldoende weerbaarheid in de omgang met anderen.

Eigen behoeften wegcijferen geeft na verloop van tijd een gevoel van kwaadheid.

Wanneer die kwaadheid niet of onvoldoende kan geuit worden keert ze naar binnen met als gevolg: depressie.

Hoe assertief ben je zelf?

Waarom kunnen ‘nee’ zeggen belangrijk is.

• Ken je ook dat wringerige gevoel diep van binnen dat optreedt wanneer je onvoldoende     voor jezelf opgekomen bent?
• Loop je soms dagen jezelf inwendig voor te bereiden op wat je moet zeggen als iemand weer eens dit of dat zegt?
• Loop je soms dagen rond met opgekropte kwaadheid omdat je op een bepaald moment jezelf niet weerbaar voelde of gedroeg?
• Vind je dat je leven soms meer door anderen geleid wordt dan door jezelf?
• Vind je het moeilijk om juist en duidelijk uit te drukken wat je bedoelt en word je soms verkeerd begrepen?
• Belet angst voor schuldgevoel je vaak om je vrij te gedragen?
• Ben je bang om anderen te kwetsen?
• Word je desalniettemin geregeld wel eens zelf gekwetst?
• Heb je het soms moeilijk om nee te zeggen?
• Ben je in het algemeen behoorlijk assertief, maar kost het enorm veel moeite om voor jezelf op te komen tegenover mensen die emotioneel sterker staan?

Vele ja-antwoorden wijzen op een gebrek aan assertiviteit.

Assertiviteitstraining

Voor het verminderen van depressie en sociale angst, het bevorderen van succesvolle communicatie en het versterken van zelfrespect starten er geregeld groepstrainingen in assertiviteit.

Er zijn 2 twee programma’s :

Leer beter opkomen voor jezelf

Het basisprogramma is bedoeld voor diegenen die zichzelf zeer laag inschatten op vlak van assertiviteit. Zij voelen zich overweldigd door de eisen van anderen, hebben het gevoel dat zij helemaal niet weerbaar zijn.

Dit programma is zeer praktisch gericht met theoretische uiteenzettingen en met praktische tips, voorbeelden en basisoefeningen voor onmiddellijke toepassing in het dagelijks leven, zowel privé als zakelijk.

Dit programma wordt gegeven in 4 avonden of 4 halve dagen.

Respectvol omgaan met jezelf en anderen

Het specialisatieprogramma is bedoeld voor diegenen die al een kleine voorkennis en ervaring hebben op gebied van assertiviteit, maar moeilijkheden ondervinden met het toepassen en inschatten van bepaalde behoeftenvelden.

Het programma is praktisch gericht met inzicht-verschaffing in de technieken, aangevuld met praktische tips, voorbeelden en diepte-oefeningen, in die zin dat er – naast het aanreiken van een materie – ook een wisselwerking naar de deelnemer zelf ingebouwd wordt.

Dit programma wordt gegeven in 6 avondsessies telkens van 19.30 u tot 22.00 u

Gerd Goovaerts – Klinische psychologie

Brusselsesteenweg 96
2800 Mechelen

Halensebaan 49D
3290 Diest

Tel: 015/ 41.14.54
GSM: 0475/ 82.11.90
gerd.goovaerts@telenet.be