Gerd Goovaerts

Klinische psychologie

Autogene training

  • Autogene training is een therapie waar de beleving van een fysisch en psychisch rustvolle toestand essentieel is.
  • Er treden zowel fysiologische als cognitieve, emotionele en affectieve veranderingen op.
    Een geleidelijke aanvaarding en integratie van het lichamelijke worden bevorderd. Tezelfdertijd evolueren veranderingen in het psychische functioneren, wint de persoon aan zelfvertrouwen, aanvaardt en integreert hij gevoelens, verlangens en het driftmatige.
  • Vermits men naast de fysiologische eveneens psychologische veranderingen beoogt te stimuleren, dient men autogene training als een psychotherapie te beschouwen.
    Eenzijdige benadering van de fysiologische kant, zonder oog of kennis van de psychologische effecten doet afbreuk aan de waarde van autogene training.
  • In tegenstelling tot de zuivere verbale psychotherapieën staan hier lichamelijke belevingen mee centraal en geschiedt een belangrijk deel van de communicatie via het lichaam.
  • Naast het bekomen van een fysisch ontspannen lichamelijke toestand en een vermindering van angst- en spanningsgevoelens, worden ook persoonlijkheidsveranderingen gestimuleerd.

Gerd Goovaerts – Klinische psychologie

Brusselsesteenweg 96
2800 Mechelen

Halensebaan 49D
3290 Diest

Tel: 015/ 41.14.54
GSM: 0475/ 82.11.90
gerd.goovaerts@telenet.be